Hyundai


جدول سرویس های ادواری

هیوندای i10I بازدید و در صورت نیاز تعویض
R تعویض
موارد سرویس
سرویس اولیه
سرویس 10000 کیلومتر
سرویس 15000 کیلومتر
سرویس 20000 کیلومتر
سرویس 25000 کیلومتر
سرویس 30000 کیلومتر
سرویس 35000 کیلومتر
سرویس 40000 کیلومتر
سرویس 45000 کیلومتر
سرویس 50000 کیلومتر
سرویس 55000 کیلومتر
سرویس 60000 کیلومتر
سرویس 65000 کیلومتر
سرویس 70000 کیلومتر
سرویس 75000 کیلومتر
سرویس 80000 کیلومتر
سرویس 85000 کیلومتر
سرویس 90000 کیلومتر
سرویس 95000 کیلومتر
سرویس 100000 کیلومتر
سرویس 105000 کیلومتر
سرویس 110000 کیلومتر
سرویس 115000 کیلومتر
سرویس 120000 کیلومتر
سرویس 125000 کیلومتر
سرویس 130000 کیلومتر
سرویس 135000 کیلومتر
سرویس 140000 کیلومتر
سرویس 145000 کیلومتر
سرویس 150000 کیلومتر
اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو I I I I I I I I I I I
اتصالات مجموعه کمک فنر I I I I I I I I I I I
پلوس ها و گردگیرها I I I I I I I I I I I
تسمه های موتور I I I I I I I I I I I
تعویض روغن موتور به همراه فیلتر R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
تعویض شمع های موتور R R R
دیسک ها و لنت ها I I I I I I I I I I I
روغن گیربکس اتوماتیک I R I
سطح روغن ترمز I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع خنک کننده موتور I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع شیشه شوی I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سلامت باطری با دستگاه I I I I I I I I I I I
سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) I I I I I I
شلنگ و اتصالات بخار بنزین I I I I
شلنگ و اتصالات مسیر ترمز I I I I I I I I I I I
شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی I I I I
عملکرد پدال ترمز I I I I I I
عملکرد ترمز پارک I I I I I I
عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه I I I I I I I I I I I
عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
عملکرد سیستم تهویه مطبوع I I I I I I I I I I I
عملکرد کمپرسور تهویه I I I I I I I I I I I
فیلتر تهویه مطبوع R R R R R R R R R R
فیلتر سوخت R R
فیلتر هوای موتور I I I I I I I I R I I I I I I I I R I I I I I I I I R I I I
وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I


اجرت سرویس های ادواری

هیوندای i10

سرویس اولیه سرویس 10000 کیلومتر سرویس 15000 کیلومتر سرویس 20000 کیلومتر سرویس 25000 کیلومتر سرویس 30000 کیلومتر سرویس 35000 کیلومتر سرویس 40000 کیلومتر سرویس 45000 کیلومتر سرویس 50000 کیلومتر سرویس 55000 کیلومتر سرویس 60000 کیلومتر سرویس 65000 کیلومتر سرویس 70000 کیلومتر سرویس 75000 کیلومتر سرویس 80000 کیلومتر سرویس 85000 کیلومتر سرویس 90000 کیلومتر سرویس 95000 کیلومتر سرویس 100000 کیلومتر سرویس 105000 کیلومتر سرویس 110000 کیلومتر سرویس 115000 کیلومتر سرویس 120000 کیلومتر سرویس 125000 کیلومتر سرویس 130000 کیلومتر سرویس 135000 کیلومتر سرویس 140000 کیلومتر سرویس 145000 کیلومتر سرویس 150000 کیلومتر
میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) 2,511,000 1,404,000 2,565,000 1,404,000 1,404,000 2,781,000 1,404,000 1,890,000 2,565,000 1,404,000 1,404,000 4,050,000 1,404,000 1,404,000 2,565,000 1,890,000 1,404,000 2,781,000 1,404,000 1,890,000 2,565,000 1,404,000 1,404,000 4,536,000 1,404,000 1,404,000 2,565,000 1,404,000 1,404,000 2,781,000
میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) 2,301,750 1,287,000 2,351,250 1,287,000 1,287,000 2,549,250 1,287,000 1,732,500 2,351,250 1,287,000 1,287,000 3,712,500 1,287,000 1,287,000 2,351,250 1,732,500 1,287,000 2,549,250 1,287,000 1,732,500 2,351,250 1,287,000 1,287,000 4,158,000 1,287,000 1,287,000 2,351,250 1,287,000 1,287,000 2,549,250
میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) 2,092,500 1,170,000 2,137,500 1,170,000 1,170,000 2,317,500 1,170,000 1,575,000 2,137,500 1,170,000 1,170,000 3,375,000 1,170,000 1,170,000 2,137,500 1,575,000 1,170,000 2,317,500 1,170,000 1,575,000 2,137,500 1,170,000 1,170,000 3,780,000 1,170,000 1,170,000 2,137,500 1,170,000 1,170,000 2,317,500
میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) 1,674,000 936,000 1,710,000 936,000 936,000 1,854,000 936,000 1,260,000 1,710,000 936,000 936,000 2,700,000 936,000 936,000 1,710,000 1,260,000 936,000 1,854,000 936,000 1,260,000 1,710,000 936,000 936,000 3,024,000 936,000 936,000 1,710,000 936,000 936,000 1,854,000
hyundai logo

راه های ارتباطی شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو
کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج، خیابان ۵۶ (بلوار نخل)، پلاک ۱۵ (ساختمان نگین)
تلفن : 91007778      فکس : 44998230      ایمیل : contactus@ktl-co.com

ⓒ کلیه حقوق این مجموعه محفوظ و متعلق به شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو می باشد.