Hyundai-Elantra

هیوندای النترا

امکانات

هنگام آغاز حركت در سر بالایی ها، این سیستم به صورت موقت ترمز ها را درگیر كرده و مانع از عقب گرد خودرو می شود و به شما فرصت كافی برای فشردن پدال گاز خواهد داد.

این سیستم با تشخیص و كاهش افت پایداری در هنگام ترمز یا چرخش ناگهانی خودرو، باعث حفظ پایداری خودرو می شود. این امر با اعمال نیروی ترمز به صورت خودكار و مجزا به هریك از چرخ ها و همچنین كاهش قدرت موتور، صورت می گیرد.

این سیستم قابلیت حفظ سرعت از پیش تعیین شده توسط شما را بدون نیاز به فشردن پدال گاز دارد.

اگر خودرویی از پشت سر و در نقطه كور به شما نزدیك شود، BSD آن را تشخیص داده و چراغ اخطار مربوطه را روی آینه جانبی روشن می كند.همچنین در هنگام راهنما زدن، صدایی از خود تولید می كند.

با ایجاد صدای هشدار در صورت نزدیك شدن به هر جسمی، پارك كردن را برای شما تسهیل می كند.
* با توجه به تنوع تیپ و تجهیزات خودرو، احتمال مغایرت اطلاعات مندرج در این صفحه و خودرو های عرضه شده وجود دارد که ملاک نهایی خودروهای عرضه شده میباشد.

hyundai logo

راه های ارتباطی شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو
کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج، خیابان ۵۶ (بلوار نخل)، پلاک ۱۵ (ساختمان نگین)
تلفن : 91007778      فکس : 44998230      ایمیل : contactus@ktl-co.com

ⓒ کلیه حقوق این مجموعه محفوظ و متعلق به شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو می باشد.